Математичний кабінет віддаленого навчання

Про академію Хана детельніше


Дроби

Чисельник і знаменник дробу

Визначення дробової частини. Задача про п'ятикутник

Рівні дроби. Задача про гроші на поїздку

Рівні дроби

Порівняння звичайних дробів

Нескоротні дроби

Як знайти спільний знаменник?

Скільки футболок я можу пошити?

Дріб, обернений до мішаного числа


 

Десяткові дроби

Визначення розряду у десятковому дробі (частина 2)

Визначення розряду у десятковому дробі

Зображення десяткових дробів на числовій прямій

Точки на числовій прямій

Порівняння десяткових дробів

Додавання десяткових дробів

Віднімання десяткових дробів

Задача на додавання та віднімання десяткових дробів

Віднімання десяткових дробів (стара версія)

Множення десяткових дробів

Перетворення відсотків на десятковий і звичайний дроби

Приклади на множення десяткових дробів

Ділення десяткових дробів

Множення десяткових дробів на степені числа 10

Ділення десяткового дробу на степінь числа 10

Ділення десяткових дробів на степені числа 10 (частина 2)

Десяткові та звичайні дроби

Перетворення звичайних дробів у десяткові

Приклад перетворення звичайного дробу в десятковий

Пояснення поняття відсотка 2

Пояснення поняття відсотка

Задача на знаходження числа за його відсотками

Подання числа у вигляді відсотків, десяткового і звичайного дробів

Задачі на відсотки

Розв'язування задач на відсотки 2

Розв'язування задач на відсотки

Округлення десяткових дробів

Задача на округлення десяткових дробів

Значущі цифри 2

Значущі цифри


 

Модулі та від'ємні числа

Від'ємні числа

Упорядкування від'ємних чисел

Додавання від'ємних чисел. Приклад

Додавання цілих чисел з різними знаками

Множення та ділення від'ємних чисел

Модуль та координатна пряма

Модуль. Приклад 1

Як знайти модуль цілого числа?

Порівняння модулів чисел


 

Множники та множене

Ознаки подільності чисел

Як знайти дільники числа?

Прості числа

Як розпізнати просте число?

Розкладання числа на прості множники

Визначення подільності чисел. Завдання

Найменше спільне кратне

Найменше спільне кратне (стара версія)

Найбільший спільний дільник


 

Множення та ділення

Основи множення

Таблиця множення

Способи подання дії множення. Приклад

Таблиця множення на 10, 11, 12

Ділення

Різні записи операції ділення. Приклад

Ділення у стовпчик із залишком та без. Приклади

Множення двоцифрового числа на двоцифрове

Приклад на множення двоцифрових чисел

Множення багатоцифрових чисел

Знаходження приблизного значення добутку. Задача

Розв'язування прикладів на множення

Ділення у стовпчик. Вступ

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові

Спосіб множення решіткою

Чому спрацьовує спосіб множення решіткою?

Нетрадиційний метод ділення багатоцифрових чисел

Нетрадиційний метод ділення багатоцифрових чисел 2

Задача на порівняння віків


 

Додавання та віднімання

Основи додавання

Основи віднімання

Додавання двоцифрових чисел. Приклад

Основи віднімання (частина 2)

Віднімання двозначних чисел без запозичення. Приклад

Додавання з переходом через розряд

Додавання

Альтернативний метод віднімання

Задача на віднімання